Kulturalny piątek

Piątkowe przedpołudnie upłynęło nam pod znakiem kultury i kreatywności. Zaczęliśmy od zwiedzania Dzierzgoński Ośrodek Kultury DOK . Goście z Niemiec mieli okazję poznać historię naszego miasta oraz obejrzeli wystawę fotografii z dawnych lat. Odwiedziliśmy również Wytwórnia Kultury "Bo-Tak", gdzie animatorzy wprowadzili nas w świat teatru i muzyki. Uczyliśmy się nawet chodzić na szczudłach!

W panelu popołudniowym poświęciliśmy się debacie na temat wad i zalet prowadzenia własnej działalności. Argumentów do tej debtay dostarczyły nam również zajęcia z początku tygodnia. Trzeba było więc tylko przekonać przeciwną stronę o swojej racji.


Kulturalny piątek