Informacje ogólne

 

W tym miejscu znajdą Państwo informacje nt. konkursów grantowych.
Będziemy na bieżąco zamieszczali tu wszelkie ogłoszenia o dotacjach dla organizacji pozarządowych (NGO) w tym dla stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

Oferujemy również wsparciem informacyjnym przy ubieganiu się o dotacje. Nasz zespół to wykwalifikowani doradcy ds. pozyskiwania środków unijnych. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie. Ostatnim naszym działaniem była realizacja projektu "Zabawna Historia" w ramach VII konkursu grantowego "Na dobry początek" dofinansowanego ze środków Fundacji BGK, realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnych w powiecie sztumskim oraz Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury.