Organizacja szkoleń oraz wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości dla 15 kobiet zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pt. „Organizacja szkoleń oraz wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości dla 15 kobiet zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez umożliwienie 15 kobietom z obszaru Miasta i Gminy Dzierzgoń udziału w szkoleniach  i wsparciu doradczym.

Projekt zakłada organizację szkoleń oraz wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości, które będą miały na celu aktywizację mieszkanek Miasta i Gminy Dzierzgoń w obszarze przedsiębiorczości oraz przygotowanie ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Projekt  oferuje szkolenia oraz wsparcie doradcze z zakresu:

  • Efektywność osobista - trening umiejętności interpersonalnych
  • Efektywne zarządzanie ludźmi i zespołem
  • Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, oraz prawo pracy
  • Finansowanie działalności gospodarczej i marketing w małej firmie
  • Biznes plan
  • Wizaż dla kobiet biznesu
  • Savoir vivre i biznesowa elegancja