Pożyczki

Wnioski o pożyczkę są przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania środków dostępnych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej.

 

Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do składania wniosków o preferencyjną pożyczkę na rozwój firmy.

 • KWOTA POŻYCZKI od 10.0000 zł do 150.000 zł. Łączna kwota, jaką może uzyskać jeden przedsiębiorca wynosi 260.000 zł.
 • OKRES SPŁAT POŻYCZKI do 60 miesięcy
 • OPROCENTOWANIE POŻYCZKI stałe 1 % w skali roku
 • BRAK INNYCH OPŁAT I PROWIZJI
 • KARENCJA do 6 miesięcy na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych (w uzasadnionych przypadkach)

 

 • KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?

Mikro lub mały przedsiębiorca (zatrudniający nie więcej niż 49 osób) prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

Sprawdź czy twoja firma posiada status MŚP: http://kwalifikator.een.org.pl/

 

 • CZY JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY?

Jeżeli firma działa krócej niż 24 miesiące (tzw. START-UP) może pokryć z pożyczki 100% wydatków inwestycyjnych

Jeżeli firma dłużej niż 2 lata – wymagany jest wkład własny w wysokości 5% wartości nakładów inwestycyjnych

 

 • NA CO MOŻNA WZIĄĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczka służy finansowaniu celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,

- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

- cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy,

- pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne,

- spłatę pożyczek oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

 

 • DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin udzielania pożyczekWniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki

 1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMP
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania/dofinansowania
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 5. Załącznik nr 5 Upoważnienie przedsiębiorca
 6. Załącznik nr 6 Upoważnienie konsument
 7. Załącznik nr 7 Uproszczony Bilans i RZiS Word
 8. Załącznik nr 7 Uproszczony Bilans i RZiS Excel
 9. Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Excel


Sprawdź, czy twój wniosek jest kompletny - Arkusz kompletności złożonej dokumentacji

 

 • DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU PORĘCZENIA WEKSLOWEGO LUB CYWILNEGO:
 1. Oświadczenie majątkowe (wraz z oświadczeniem małżonka poręczyciela)
 2. PIT za ubiegły rok podatkowy lub zaświadczenie o zarobkach (średnie wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy)
 3. Kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i małżonka
 4. Zaświadczenie z banku (o zobowiązaniach, w tym także w rachunku bankowym)
 5. Upoważnienie do BIG InfoMonitor – załącznik 6 (poręczyciel i małżonek poręczyciela)
 6. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – CEIDG/KRS oraz PIT/CIT

UWAGA! Złożenie wniosku w siedzibie RTI S.A. NIE JEST równoznaczne z jego rejestracją. Rejestracji podlegają jedynie wnioski kompletne i poprawne pod względem formalno-prawnym.

 


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI:

Katarzyna Coghen, e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Eugenia Goździelewska  e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

Ewa Michalska, e-mail: emichalska_rti@dzierzgon.com.pl