Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy stanowi wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Głównym zadaniem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń.

 

 

Poręczenia do 300.000 tys. zł


O poręczenia mogą wnioskować:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego oraz powiatów ościennych

- osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą a także  rozpoczynające prowadzenie  działalności gospodarczej tzw. Strat- upy ,

- podmioty, które nie posiadają historii kredytowej oraz zabezpieczeń o wystarczającej wartości dla instytucji finansowej

 

Na jaką działalność przedsiębiorca może ubiegać się o poręczenie?

- finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

- zakup wyposażenia w maszyny i urządzenia

- inne cele gospodarcze, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy przyczyniające się do jego rozwoju.

Kredyt lub pożyczka objęta poręczeniem nie może zostać przeznaczony na pokrywanie bieżących kosztów działalności lub cele konsumpcyjne.

Procedura:

 1. Złożenie wniosku kredytowego w banku i podjęcie pozytywnej decyzji przez bank o udzieleniu kredytu.
 2. Przedłożenie wniosku o poręczenie wraz z wymaganymi dokumentami w Funduszu w przypadku przyznania (promesa) kredytu przez bank.
 3. Wystawienie weksla In blanco w przypadku przyznania poręczenia.
 4. Podpisanie umowy „Zlecenia udzielenia poręczenia” z Funduszem.
 5. Podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu.

Wymagane dokumenty:

 • Biznes plan (lub dokument równoznaczny) przedsięwzięcia gospodarczego.
 • Umowa warunkowa kredytu-promesa instytucji finansowej.
 • Dokumenty prawno-rejestracyjne.
 • Wymagane koncesje, opinie i pozwolenia związane z prowadzoną działalnością.
 • Inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz sytuację prawno- ekonomiczną wnioskodawcy.

Warunki i opłaty ponoszone przez klienta:

 • Poręczenie jest udzielane po pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu przez instytucję finansującą.
 • Poręczenie może być bezpłatne lub płatne w zależności od kwalifikowalności projektu do linii poręczeniowej. (Regulaminy wraz z tabelami opłat konkretnych produktów poręczeniowych do pobrania na stronie www.funduszerti.pl)
 • Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Poręczenie udzielane jest do momentu spłaty kredytu i może wynosić w zależności od linii poręczeniowej maksymalnie 60, 66 lub 120 miesięcy

 

Korzyści dla przedsiębiorcy korzystającego z poręczenia:

 1. Ułatwienie dostępu do kredytów i pożyczek, w tym we wczesnej fazie rozwoju lub rozpoczynającym działalność gospodarczą
 2. Możliwość uzyskania kredytu/ pożyczki przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty zobowiązań
 3. Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia w porównaniu z innymi dostępnymi formami zabezpieczeń
 4. Brak konieczności obciążania własnego majątku przez przedsiębiorstwo
 5. Możliwość sfinansowania nowych inwestycji
 6. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 7. Możliwość wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 8. Szybki czas rozpatrywania wniosku o poręczenie – w praktyce do 7 dni
 9. Fachowa pomoc i doradztwo przy aplikowaniu o poręczenie 

PORĘCZENIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

 

Jednostkowe poręczenie nie może przekraczać maksymalnie 300.000 zł oraz 70% wartości zabezpieczonego kredytu/pożyczki. Maksymalny okres na jaki jest udzielane poręczenie to 120 miesięcy. Prowizja za udzielone poręczenie wynosi od 0,7 do 1,5,% wartości poręczenia. Są przeznaczone wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. Pomorskiego oraz powiatów ościennych.

Przedsięwzięcia jakie mogą być finansowane w ramach tego projektu to cele inwestycyjne, ewentualnie cele obrotowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Wszyscy przedsiębiorcy ubiegający się o poręczenie w ramach wszystkich linii poręczeniowych przedstawionych powyżej nie mogą być przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu pkt. 9-11 komunikaty Komisji w sprawie Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) lub przedsiębiorstwem wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis. Poręczenia są udzielane po analizie ryzyka niespłacenia poręczanego zobowiązania kredytowego/pożyczkowego. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel In blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://www.rti.dzierzgon.com.pl/artykul/370/poreczenia-spo-wkp


 

Informowaliśmy, już Państwa o tym, iż Fundusz Poręczeń działający przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym otrzymał pozytywną ocenę ratingową nadaną przez BCRA Credit Rating Agency trzecią europejską agencję ratingowa zarejestrowaną w UE razem z polską firmą konsultingową PKF Capital. Informacja ta ukazała się również na łamach Pulsu Biznesu gdzie zostały zaprezentowane dane dotyczące wiarygodności  poszczególnych funduszy poręczeniowych wśród których znajduje  się Fundusz Poręczeń w Dzierzgoniu. Dzięki  dokonanej ocenie wiarygodności funduszy poręczeniowych klient ma pełniejszy obraz gdzie udać się po poręczenie kredytu/pożyczki natomiast instytucje finansowe posiadają informację nt wiarygodnych partnerów biznesowych. Poniżej prezentujemy dane dotyczące ratingu funduszy poręczeniowych, które zostały opublikowane w Pulsie Biznesu.

 

Raiting podpowie, gdzie po poręczenie - fundusze poręczeniowe po raz pierwszy zostały ocenione pod kątem wiarygodności. To cenna wskazówka dla MSP

 
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.