Pożyczki dla biznesu

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. podjęło współpracę ze Słupskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w zakresie działalności funduszu pożyczkowego.

W ramach powyższej współpracy zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pożyczki do kontaktu z pracownikami Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., którzy przedstawią warunki uzyskania pożyczki oraz pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

 

 


 

Pożyczki adresowane są do:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą,

na terenie województwa pomorskiego.

 

Oferta pożyczkowa:

 1. Środki z pożyczki przeznaczyć można na cele inwestycyjne i/lub obrotowe.
 2. Maksymalna kwota pożyczki - 200.000 zł.
 3. Maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy, w tym możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.
 4. Oprocentowanie - stałe, równe stopie referencyjnej lub zmienne równe 1,3 stopy referencyjnej.
 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo m.in.:

 • poręczenie osób fizycznych, posiadających stałe źródło dochodu, liczba poręczycieli uzależniona jest od kwoty pożyczki,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • blokada środków zdeponowanych na lokacie.

6. Za przyznanie pożyczki pobierana jest prowizja, która wynosi 0,7% za każdy rok pożyczkowy.

7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków z pożyczki.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o pożyczkę,
 2. oświadczenie Pożyczkobiorcy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy, jeśli jest w związku małżeńskim,
 4. upoważnienie BIG InfoMonitor S.A. o pozyskanie i ujawnienie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich,
 5. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON – jeśli wniosek będzie składany po zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
 6. dokumenty określające prawo do lokalu, w którym działalność jest prowadzona, jeśli wymaga tego charakter działalności,
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatą składek (zaświadczenia nie będą wymagane jeśli nie minie miesiąc od daty rozpoczęcia działalności),
 8. oświadczenia Poręczycieli oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiąganych dochodów i inne w zależności od rodzaju proponowanego zabezpieczenia pożyczki,
 9. oświadczenia współmałżonków Poręczycieli oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, którzy to wyrażają zgodę na poręczenie pożyczki przez Poręczyciela - opinie z banków, instytucji finansowych, w których Pożyczkobiorca posiada zobowiązania (np. pożyczki, kredyty, leasingi i inne).

 

Wnioski o pożyczkę wraz z pozostałymi dokumentami dostępne są w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. oraz w siedzibie Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, a także są do pobrania ze strony  http://www.inkubator.slupsk.pl/finanse/fundusz-po%C5%BCyczkowy-inkubator/pliki-do-pobrania.aspx

Kompletne wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od daty jego złożenia.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Eugenia Goździelewska: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl, tel. 552762579

Katarzyna Skibniewska: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl,tel. 552762579

Beata Rac: brac_rti@dzierzgon.com.pl, tel. 552762579
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.