Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

 

 

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

 

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 70 oraz 692 134 082

 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY NOWES
Krzysztof Sławski
tel.: 604 646 140
e-mail: k.slawski@nowes.pl

 

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi.

U animatorów lokalnych:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES

Michał Woszczyna
Animator na teren powiatu starogardzkiego
tel. 606 821 954
e-mail: m.woszczyna@nowes.pl

Wojciech Zdunek
Animator na teren powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego
tel. 601 163 176
e-mail: w.zdunek@nowes.pl

Małgorzata Święcka
Animatorka na teren powiatu malborskiego
tel. 512 500 516
e-mail: m.swiecka@nowes.pl

 

Z Doradcami Kluczowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS .

Elżbieta Mazur
Doradczyni Kluczowa na teren powiatu malborskiego
tel. 668 335 986
e-mail: e.mazur@nowes.pl

Magdalena Waloch
Doradczyni Kluczowa na teren powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego
tel. 606 878 894
e-mail: m.waloch@nowes.pl

Małgorzata Cherek
Doradczyni Kluczowa na teren powiatu starogardzkiego
tel. 697 258 212
e-mail: m.cherek@nowes.pl

 

Celem projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim w okresie 01.11.2018-30.06.2023.

Działania projektowe wspierające w szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

Wsparcie w ramach Projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej Projektu.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

 • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarach objętych wsparciem zainteresowane założeniem, prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, np. spółdzielni socjalnej i/lub pracą w sektorze ES,
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • podmioty ekonomii społecznej działające na obszarach objętych projektem,
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie obejmujące łącznie zastosowanie następujących typów usług:

 • usługi animacji lokalnej, w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów,
 • doradztwo kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych, w tym w szczególności usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, szkolenia/ kursy zawodowe, mentoring itp.),
 • fora biznesowe i sieciowanie  przedsiębiorstw społecznych z biznesem
 • wsparcie dotacyjne na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej i w formie zindywidualizowanego doradztwa służące uzyskaniu stabilności do samodzielnego funkcjonowania,
 • usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, m.in.: doradztwo specjalistyczne i biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej,
 • działania edukacyjne w szkołach nt. ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni uczniowskich skierowane do uczniów.

 

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach projektu.

LINK - dokumenty do pobrania

I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych - LINK

nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe - LINK

II nabór wniosków o przyznanie środków finansowych - LINK

III nabór wniosków o przyznanie środków finansowych - LINK

VI nabór wniosków o przyznanie środków finansowych - LINK

 

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu jako Partner Wiodący współdziała w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Okres realizacji projektu : 01.11.2018-30.06.2023

Dofinansowanie projektu: 10.999.866,65 zł, w tym:

–        płatność ze środków europejskich – 10.489.566,65 zł

–        dotacja celowa z budżetu krajowego – 510.300,00 zł

 

Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  realizuje działania zgodnie z obowiązującymi Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aktualna treść Standardów z dnia 07.11.2019 r. znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html

 

Uwagi do pracy OWES, a także o jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Podmioty działąjące na terenie NOWES


Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w DzierzgoniuWykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.