POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU


 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 16 lutego br. zakończono realizację projektu „Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu”. W związku z tym zakończone zostaje przyjmowanie wniosków o ww. pożyczkę.

 

 

Od 8 kwietnia 2020 r. Pożyczkobiorcy dotknięci skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19, wpływającymi negatywnie na ich płynność finansową i możliwość terminowego regulowania spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem, mogą wnioskować o prolongatę w spłacie rat pożyczki.

Poniżej zamieszczamy Regulamin udzielania prolongaty. Prosimy o składanie wniosków o prolongatę zgodnie z właściwym numerem umowy pożyczki.

Regulamin udzielania prolongaty w spłacie pożyczek przez Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w ramach Produktu Finansowego – Pożyczka Eksportowa oraz Produktu Finansowego – Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu


 

POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o pożyczkę ze środków Województwa Pomorskiego.

 

CEL POŻYCZKI

Inwestycyjny związany z zakupem nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego lub jej przystosowaniem do potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej.

ODBIORCY WSPARCIA:
Mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) realizujące cele inwestycyjne na terenie województwa pomorskiego.

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:
1 500 000 zł.

MAKSYMALNY OKRES SPŁATY:
120 miesięcy (10 lat),
12 miesięcy karencji w spłacie kapitału (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki).

KOSZT POŻYCZKI:
Oprocentowanie od 2,47% - uzależnione od ratingu finansowego przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń pożyczki.
Prowizja do 3%.
Wkład własny nie jest wymagany.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 • Zakup nieruchomości (gruntów, budynków),
 • Roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka),
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie,
 • Wydatki związane z procesem inwestycyjnym (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozwolenia, zgody, opinie, koszt nadzoru).


POŻYCZKI NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA:

 • Finansowanie wydatków w celu dalszej odsprzedaży, dzierżawy nieruchomości lub jej części, w celach mieszkaniowych, w tym wynajmu i dzierżawy nieruchomości,
 • Finansowanie działalności obrotowej firm branży budowlanej,
 • Spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym,
 • Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT i podatek PCC,
 • Wydatki podlegające refundacji z innych środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 • W sektorach wykluczonych z dostępu do finansowania.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wyklucza się zakup nieruchomości od współmałżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej i w linii bocznej do II stopnia, osób przysposabiających oraz przysposobionych, a także od podmiotów partnerskich lub powiązanych,
 • Prowadzenie rozbiórki możliwa jest wyłącznie wraz z innymi robotami budowlanymi,
 • Nieruchomość lub jej część sfinansowana ze środków pożyczki nie może zostać zbyta w okresie 5 lat od jej otrzymania.


DOKUMENTY:
Regulamin udzielania Pożyczki Nieruchomość dla Biznesu
Wniosek o udzielenie pożyczki
Załącznik nr 1 Oświadczenie o statusie MŚP
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
Załącznik nr 3 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania/dofinansowania
Załącznik nr 4 Upoważnienie przedsiębiorca
Załącznik nr 5 Upoważnienie konsument
Załącznik nr 6 Dane finansowe i prognoza
Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie danych z Dowodu Osobistego
Lista kontrolna
Umowa pożyczki - wzór

DOKUMENTY WYMAGANE OD PORĘCZYCIELA:

Oświadczenie majątkowe (wraz z oświadczeniem małżonka poręczyciela)
PIT za ubiegły rok podatkowy lub zaświadczenie o zarobkach (średnie wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy)
Kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i małżonka
Upoważnienie do BIG InfoMonitor – załącznik 5 (poręczyciel i małżonek poręczyciela)
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – CEIDG/KRS oraz PIT/CIT


UWAGA!

Złożenie wniosku w siedzibie RTI S.A. NIE JEST równoznaczne z jego rejestracją. Rejestracji podlegają jedynie wnioski kompletne i poprawne pod względem formalno-prawnym.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI:

Tel. (55) 276 25 70 lub 276 25 79

Katarzyna Coghen, e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Eugenia Goździelewska  e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

Ewa Michalska, e-mail: emichalska_rti@dzierzgon.com.pl

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.