Kierunek - PRACA!

TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK – PRACA!”

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.02.02-22-0145/15

PODDZIAŁANIE: 05.02.02. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy RPO WP na lata 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 053 462.56 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 895.443,17 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost do 30.06.2018 r. zatrudnienia na poziomie 45% w grupie 100 osób (70 kobiet i 30 mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy  (należących do jednej z grup: powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami) zamieszkujących powiat sztumski, malborski, kwidzyński i starogardzki poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań aktywizacyjnych w oparciu o partnerską współpracę PUP, PCPR i IOB.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

  1. 45 osób pracujących po opuszczeniu Programu
  2. 70 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu

Działania w projekcie:

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych - IPD. 100 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych w celu nabycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji. Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu spotkają się z pośrednikiem pracy, który przedstawi dopasowane do ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego ofert pracy, następnie uczestnicy wezmą udział w stażach zawodowych w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto wszystkie os. niepełnosprawne (10 osób) zostaną objęte wsparciem trenera pracy, a pozostałe osoby, które znajdą zatrudnienie zostaną objęte wsparciem psychologa w celu utrzymania zatrudnienia.

Zadania :

  • Wsparcie psychologiczno-doradcze
  • Warsztaty i szkolenia
  • Pośrednictwo pracy
  • Wsparcie w zakresie uzyskania i podniesienia kwalifikacji zawodowych

Proponowane szkolenia zawodowe o tematyce:

1.Spawacz metodą MAG 135 - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 145
2.Kosmetyczka ze stylizacją paznokci - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 140
3.Fryzjer - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 150
4.Kucharz - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 130
5.Opiekun osób starszych - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 180
6.Opiekun dziecięcy - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 280 h, w tym co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna
7.Księgowy - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 120
8.Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL BASE - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 100
9.Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 100
10.Pracownik ochrony fizycznej - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 245
11.Przedstawiciel handlowy  - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 100
12.Spedytor - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 200
13.Ogrodnik  - Liczba godzin szkolenia/kursu zawodowego – 100


Dodatkowe korzyści:

  • stypendium w okresie odbywania stażu i szkolenia zawodowego
  • refundacja kosztów opieki nad dziećmi
  • refundacja kosztów dojazdu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2. Formularz rekrutacyjny

Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o dostarczenie wraz z formularzem rekrutacyjnym orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne proszone są o dostarczenie zaświadczenia z informacją o okresie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

DO POBRANIA również:

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

4. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

5. Oświadczenie - osoba zależna

 
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.