Bank Dziecięcych Uśmiechów

Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci.

W edycji odbywającej się od 12 września do 3 października 2016 r. priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane.

Oprócz walorów edukacyjnych wszystkie działania powinny być dopasowane do konkretnej grupy beneficjentów

Przed przystąpieniem do programu prosimy zapoznać się dokładnie z Regulaminem programu BDU oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Dziecięcych Uśmiechów odbędzie się w dniach:

12 września – 3 października 2016 r.
Wnioski można składać do godziny 23:59 za pośrednictwem  aplikacji

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 4 listopada 2016 r.

We wrześniu zostanie opublikowany zaktualizowany regulamin konkursu. Organizacje wnioskujące proszone są o zapoznanie się z jego nową wersją przed złożeniem wniosku.Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/