Akumulator Społeczny

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. 
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz dobra wspólnego.

 

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Pokolenia,

Fundacji Parasol, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenia Morena.


Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty 
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

 

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.Więcej informacji na stronie: http://www.akumulatorspoleczny.pl/