OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

13.02.2019

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.


POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU ORAZ POŻYCZKA EKSPORTOWA

16.01.2019

Z przyjemnością informujemy, iż wkrótce zostaną uruchomione dwa nowe produkty finansowe: POŻYCZKA EKSPORTOWA oraz POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU.


POŻYCZKA TURYSTYCZNA

04.01.2019

Pożyczka Turystyczna dla mikro i małych przedsiębiorstw. Polecamy!


Podpisanie umów pożyczkowych

02.01.2019

W dniu 31.12.2018 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. miało miejsce podpisanie nowych umów pożyczkowych.


Zapytania ofertowe na rok 2019

11.12.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza do składania ofert na dostawy artykułów biurowych,  eksploatacyjnych, spożywczych oraz chemicznych w roku 2019.


Ostateczne wyniki - Przedłużone Wsparcie Pomostowe

06.12.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Nabór uczestników do projektu „Aktywni bez barier II

03.12.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna wraz z partnerami P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. oraz Fundacją „Ja tu jestem” ogłasza I nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Aktywni bez barier II". 


Wstępne wyniki - Przedłużone wsparcie pomostowe

26.11.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


UWAGA – UCZESTNICY PROJEKTU „KIERUNEK - BIZNES!”

17.10.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ogłasza NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Międzynarodowa konferencja „Everywhere International SMEs”

01.10.2018

O nowych możliwościach dla rozwoju eksportu mikro, małych i średnich firm, o współpracy międzynarodowej w celu powstania nowych polityk proeksportowych, a także o wsparciu  unijnym dla firm w kolejnych latach będzie można usłyszeć podczas konferencji z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Konferencja  odbędzie się 16 października br. w godz. 10.00 – 14.00 w Dworze Artusa w Gdańsku.


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.