Kierunek – BIZNES! - ZMIANA KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

21.11.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zmianie Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZAPROSZENIE

13.11.2017

Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu oraz RTI S.A. zapraszają mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na spotkanie dotyczące możliwości współpracy opp z młodzieżą.


Zaproszenie na seminarium

08.11.2017

POTENCJAŁ I SZANSE ROZWOJU NA RYNKU NIEMIECKIM - HANNOVER MESSE JAKO NARZĘDZIE POZYSKANIA RYNKU


Ogłoszenie: nabór wniosków na granty na transfer technologii

26.10.2017
Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu Technologii

Pierwszy PILOTAŻOWY konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej.

Kolejny nabór planowany w pierwszym półroczu 2018 roku.


NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

24.10.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZAPROSZENIE - Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

28.09.2017

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje VI edycję konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Operze na Zamku w Szczecinie.


POŻYCZKI DLA FIRM

01.09.2017

Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do składania wniosków o preferencyjną pożyczkę na rozwój firmy.


Spotkanie informacyjne - Pomorski Broker Exportowy

29.08.2017

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi grantowemu.


Nabór wniosków do projektu grantowego

29.08.2017
Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Bezpłatne szkolenia językowe lub komputerowe

29.08.2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia językowe lub komputerowe dla mieszkańców województwa pomorskiego.
Więcej informacji na temat szkoleń pod nr tel. 55 276 25 70 lub osobiście w siedzibie RTI S.A. przy ul. Wojska Polskiego 3.