-->

Zapytanie ofertowe - Projekt „Kierunek -> BIZNES”

04.05.2021

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Kierunek -> BIZNES” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.05.07.00-22-0009/19-00


Zapytanie ofertowe - Projekt „Kierunek -> PRACA!”

04.05.2021

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Kierunek -> PRACA!” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.05.02.02-22-0039/19-00.


Zapytanie ofertowe- Projekt „Integracja- Aktywizacja- Praca"

04.05.2021

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Integracja- Aktywizacja- Praca” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0056/19-00.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE

30.04.2021

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego złożonych w ramach II Edycji projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE DOTACYJNE

30.04.2021

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach II Edycji projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


NOWES - V nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

27.04.2021

Ogłaszamy V nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE DOTACYJNE

19.04.2021

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach II Edycji projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE

19.04.2021

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego złożonych w ramach II Edycji projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.