NOWES - III nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

06.07.2020

Ogłaszamy III nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

03.07.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 818) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09.06.2020 r. na stronie RTI S.A. (rti.dzierzgon.com.pl) o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa w ramach, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.


Zmiana harmonogramu naboru na II półrocze 2020 r.

01.07.2020

Przedstawiamy zmieniony harmonogram naboru wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.


NOWES - przyznano przedłużone wsparcie pomostowe

01.07.2020

Przedstawiamy listę rankingową, dotyczącą przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego podmiotom, które uzyskały wsparcie finansowe w I konkursie dotacyjnym.


NOWES - listy rankingowe

26.06.2020

Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe, dotyczące uzyskania bezzwrotnego dofinansowania oraz wsparcia pomostowego w ramach II naboru wniosków o przyznanie środków finansowych.


Zapytania ofertowe na drugą połowę 2020 roku

19.06.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza do składania ofert na dostawy artykułów biurowych, spożywczych, chemicznych oraz eksploatacyjnych w drugiej połowie 2020 roku.


NOWES - zamówienie dot. działań marketingowych

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr 17/NOWES/2020 pn. „Działania marketingowe w zakresie upowszechniania i promowania ekonomii społecznej dla Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

BB Consulting Bartłomiej Biskup

Ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa


NOWES - wybór najkorzystniejszych ofert

10.06.2020

Przedstawiamy zestawienie wybranych najkorzystniejszych ofert wyłonionych w ramach realizacji projektu Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

09.06.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz.U. 2020 poz. 818), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa w ramach, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


NOWES - nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

09.06.2020

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla podmiotów, które uzyskały wsparcie finansowe w I konkursie dotacyjnym.Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.