Zgłoś swoją wieś do konkursu!

18.03.2019

Zgłoś swoją wieś do konkursu. Najpiękniejsza wygra 30 tysięcy złotych


Akademia Menadżera MŚP

08.03.2019

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, pozwalającym na dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla kadry menedżerskiej.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

05.03.2019
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01.03.2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu (lider) oraz partnerom - Stowarzyszeniu na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju "Perspektywa" oraz Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

POŻYCZKA NA NIERUCHOMOŚĆ ORAZ EKSPORTOWA SĄ JUŻ DOSTĘPNE!

01.03.2019

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o pożyczkę ze środków Województwa Pomorskiego. Oferujemy dwa nowe produkty: Pożyczkę Eksportową oraz Pożyczkę Nieruchomość dla Biznesu.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

27.02.2019

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Nabór pracodawców chętnych do zorganizowania zatrudnienia

27.02.2019

Rusza II nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/ zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy.

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

13.02.2019

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.


POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU ORAZ POŻYCZKA EKSPORTOWA

16.01.2019

Z przyjemnością informujemy, iż wkrótce zostaną uruchomione dwa nowe produkty finansowe: POŻYCZKA EKSPORTOWA oraz POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU.


POŻYCZKA TURYSTYCZNA

04.01.2019

Pożyczka Turystyczna dla mikro i małych przedsiębiorstw. Polecamy!


Podpisanie umów pożyczkowych

02.01.2019

W dniu 31.12.2018 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. miało miejsce podpisanie nowych umów pożyczkowych.


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.