Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.02.2020

Zamawiający Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 PZP na : „Usługi psychologiczne w zakresie rozwoju umiejętności społecznych” postępowanie nr 1/NOWES/2020 dokonano unieważnienia postepowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

UZASADNIENIE

Decyzja o unieważnieniu postpowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać należy, że wada sprowadza się błędu Zamawiającego polegającego na niezamieszczeniu na stronie internetowej załącznika nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na który powołuje się w rozdziale 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

Błąd ten został ujawniony po otwarciu ofert.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie ma możliwości dokonania oceny ofert a to oznacza konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, bowiem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w przedmiotowym postępowaniu uniemożliwia dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, a wada ta, ma w aktualnej fazie postępowania, charakter nieusuwalny. (KIO z 19.09.2012 r., KIO 1897/12).


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.