Nowe projekty dla poszukujących pracy!

08.01.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wraz z Partnerami zapraszu do udziału w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.1. Projekt Kierunek - PRACA!

PODDZIAŁANIE: 05.02.02. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy

Cel projektu:

Wzrost do 31.12.2022 r. zatrudnienia wśród 150 osób pozostających bez pracy zamieszkujących pow. sztumski, malborski i kwidzyński poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań aktywizacyjnych w oparciu o partnerską współpracę PUP, MOPS, NGO (organizacji pozarządowych) i Instytucji Otoczenia Biznesu.

Grupa docelowa:

a) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
b) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat);
c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia;
d) osoby ubogie pracujące;
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 

WIĘCEJ INFORMACJI - TUTAJ

2. Projekt Integracja – Aktywizacja - Praca

PODDZIAŁANIE: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 100 mieszkańców i mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, osób bezrobotnych (zarówno zarejestrowanych w PUP, jak i niezarejestrowanych), osób biernych zawodowo, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI - TUTAJ

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.