Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz z uzasadnieniem

02.05.2018

Szanowni Państwo,

Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie sporu między RTI S.A. a byłą Prezes Jolantą Szewczun.

Przypomnijmy, że 13.06.2017 roku powództwo o przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania w wysokości 234 634,17 zł wniesione przez Jolantę Szewczun przeciwko Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu zostało oddalone w całości jako bezzasadne przez Sąd Rejonowy w Malborku, IV Wydział Pracy. Była Prezes wniosła apelację do Sądu Okręgowego, który w całości ją odrzucił, podtrzymując tym samym wyrok sądu pierwszej instancji.

Sąd zdecydował, że powołanie Jolanty Szewczun uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 roku na członka zarządu, a 1 października, na prezesa RTI S.A., z mocy prawa są nieważne, bo naruszają ustawę o samorządzie gminnym. Zdaniem sądu nieważne jest powołanie Jolanty Szewczun na funkcję prezesa, a w konsekwencji także nieważna jest zawarta z Nią umowa o pracę.

Oddalając powództwo Sąd powołał się na art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym artykułem radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje z mocy prawa nieważne.

Zdaniem Sądu Okręgowego artykuł 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ma przeciwdziałać temu, by funkcjonariusze samorządowi nie mogli wykorzystywać swojego stanowiska dla zatrudnienia małżonków w spółkach z udziałem kapitału samorządowego. Taką wykładnie potwierdza też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd odrzucił sugestię, jakoby była prezes nie miała świadomości, że pełni swoją funkcję bezprawnie: W ocenie Sądu, powódka była świadomą beneficjentką zaniechań akcjonariusza większościowego, którego reprezentantem był jej małżonek pełniący urząd burmistrza Dzierzgonia. Małżonek powódki jako burmistrz tolerował przez blisko 11 lata sytuację, w której jego małżonka pełniła funkcję, początkowo członka zarządu, a następnie prezesa zarządu w spółce z większościowym udziałem gminy wbrew przepisowi ustawy o samorządzie gminnym.

Sąd stwierdził, że przywrócenie powódki do pracy i wypłata odszkodowania byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest prawomocny.

W związku z licznymi pytaniami, a także nieścisłościami, które pojawiają się przy tej okazji, udostępniamy link do całego tekstu wyroku, wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.