DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY!!!

03.01.2018

Jeżeli masz ukończone 30 lat, mieszkasz na obszarach wiejskich powiatu sztumskiego, nie pracujesz i dodatkowo jesteś:

• kobietą lub

• osobą po 50 roku życia lub

• osobą z niepełnosprawnościami lub

• osobą długotrwale bezrobotną lub

• osobą z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym lub niższym,

Zgłoś się do projektu „Kierunek – BIZNES!” i uzyskaj 22 500 PLN na założenie własnej firmy oraz dodatkowo po 850 PLN nawet przez 12 miesięcy.

TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK – BIZNES!”

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.07.00-22-0112/16-00

PODDZIAŁANIE: 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 977 434,40 PLN

DOFINANSOWANIE: 1 878 562,68 PLN

CEL PROJEKTU: Przygotowanie 60 osób z powiatu sztumskiego (z wyłączeniem miejscowości Sztum i Dzierzgoń) do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe dla 50 z nich na założenie firmy.

Termin naboru:

18 stycznia 2018 r. – 09 marca 2018 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 31 osób.

Zapewniamy:

v  Szkolenia i warsztaty:

 • dostarczą wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarejestrowania, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

v  Indywidualne wsparcie doradców:

 • w przygotowaniu wniosków o dotację i Biznesplanów;
 • pomoc prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej.

v  Dotacje na założenie firmy:

 • w obecnej edycji dotację otrzyma 27 osób;
 • maksymalna dotacja – 22 500 PLN;
 • dotacja przeznaczona  jest na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa:

- zakup składników majątku trwałego,

- zakup środków transportu,

- pokrycie kosztów prac remontowych i budowlanych,

- zakup środków obrotowych – nie więcej niż 30%.

v Wsparcie pomostowe:

 • comiesięczna pomoc finansowa w kwocie 850 PLN na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia firmy – przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy) dla uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu;
 • wsparcie doradcy w pierwszym roku prowadzenia firmy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi
 • zwrot kosztów dojazdu
 • poczęstunek kawowy podczas zajęć
 • pakiet materiałów szkoleniowych (pamięć USB) dla każdego uczestnika
 • zestawy piśmiennicze dla każdego uczestnika

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji
2. Formularz Rekrutacyjny - PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:
1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

2. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego

3. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO:

1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:
1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Wniosek o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

3. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
4. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

5. Biznesplan działalności przedsiębiorstwa

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ WNIOSKÓW:

4. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
5. Karta oceny formalnej Wniosków
6. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

7. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY:
1. Umowa na otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej
2. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

3. Oświadczenie – zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań

4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i wobec US

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWROTEM KOSZTÓW:
1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

2. Regulamin zwrotu kosztów opieki

3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

4. Wniosek o zwrot kosztów opieki

5. Oświadczenie – osoba zależna

 

OSOBY DO KONTAKTU:
1. Eugenia Goździelewska tel. 55 276 00 37 e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl
2. Katarzyna Coghen tel. 55 276 00 37 e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.