Kierunek – BIZNES! - ZMIANA KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

21.11.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zmianie Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Karta oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego