Czas na biznes

02.05.2012

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. otrzymało nagrodę główną w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki"