Powództwo oddalone jako bezzasadne

Powództwo oddalone jako bezzasadne

14.06.2017

Pragniemy poinformować, iż powództwo o przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania w wysokości 234 634,17 zł wniesione przez Jolantę Szewczun przeciwko Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu zostało w dniu wczorajszym, tj. 13.06.2017 r. ODDALONE w całości jako BEZZASADNE przez Sąd Rejonowy w Malborku, IV Wydział Pracy.


Seminarium - Ochrona software w IP – od teorii do praktyki

12.06.2017

Grupa JWP wraz z Agencją Rozwoju Pomorza,  serdecznie zapraszają 14 czerwca na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona software w IP – od teorii do praktyki".


Podstawowe Wsparcie Pomostowe

05.06.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Ostateczna lista rankingowa

05.06.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Wyniki oceny wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji

26.05.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


Euroregion Bałtyk w Dzierzgoniu

24.05.2017

Na zaproszenie Euroregionu Bałtyk oraz Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu gościliśmy grupę przedstawicieli samorządów z Danii, Szwecji, Rosji i Litwy.


NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE

28.04.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej (JDI) oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zdrowych i wesołych Świąt!

Zdrowych i wesołych Świąt!

14.04.2017

Zdrowych i wesołych Świąt!


Wstrzymanie naboru wniosków o pożyczkę

07.04.2017

W związku z wyczerpaniem limitu środków na pożyczki w ramach umowy operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/7/095/NL/PFR/009 informujemy, iż z dniem 07.04.2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o pożyczki.


Nowe oferty pracy - SZTUM

29.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami pracy na stanowiskach pracownik produkcji oraz operator maszyn i urządzeń.