Zdrowych i wesołych Świąt!

Zdrowych i wesołych Świąt!

14.04.2017

Zdrowych i wesołych Świąt!


Zmiana oprocentowania pożyczek w Zachodniopomorskiem

12.04.2017

Szanowni Państwo,

Z dniem 31.03.2017 r. przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz.U. z 201, poz. 59 z póżn. zm.), na podstawie którego Fundusz Pożyczkowy udzielał pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe na zasadach pomocy de minimis , tj.  z oprocentowaniem pożyczki w wysokości 1%.

Od dnia 01.04.2017 r. pożyczki udzielane będą na warunkach rynkowych, tj. z oprocentowaniem 1,83% + marża.

Wysokość marży zależy od sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolności kredytowej i wypłacalności) oraz poziomu zabezpieczeń związanych z udzieleniem pożyczki.

W przypadku zmiany przepisów dot. udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej na zasadach pomocy de minimis niezwłocznie o tym fakcie Państwa poinformujemy.


Wstrzymanie naboru wniosków o pożyczkę

07.04.2017

W związku z wyczerpaniem limitu środków na pożyczki w ramach umowy operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/7/095/NL/PFR/009 informujemy, iż z dniem 07.04.2017 r. wstrzymany zostaje nabór wniosków o pożyczki.


Nowe oferty pracy - SZTUM

29.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami pracy na stanowiskach pracownik produkcji oraz operator maszyn i urządzeń.


Pomorski Gryf Gospodarczy - zgłoszenia do nagrody

15.03.2017

O Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy walczą liderzy pomorskiej przedsiębiorczości. Do konkursu firmy mogą zgłaszać się do 10 kwietnia 2017 r. Udział jest bezpłatny.


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KIERUNEK-BIZNES

13.03.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Kierunek – BIZNES!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.


Zaproszenie do udziału w warsztatach - Program HORYZONT 2020

09.03.2017

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w „Warsztatach Instrumentu INNOSUP-01-2016-2017 dla klastrów – Program HORYZONT 2020 w synergii z programami operacyjnymi”.


Wyniki oceny merytorycznej - „KIERUNEK BIZNES"

03.03.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – BIZNES!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

28.02.2017

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych z walidacją i certyfikacją w ramach projektu „Kierunek – Praca!” opublikowanego na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego dn. 10.02.2017 r., poniżej prezentujemy informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.


Raport PARP o stanie sektora MSP

20.02.2017

Ukazał się najnowszy raport wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości odnośnie stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw.