Oferta pracy na stanowisku: ANIMATOR

24.11.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w związku z rozwojem projektu poszukuje pracownika na stanowisko animatora


NOWES - nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

20.11.2020

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.


NOWES-wydłużenie okr. IV naboru wniosków o środki finansowe

13.11.2020

Informujemy, iż ogłoszony 30.10.2020 r. IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zostaje wydłużony do dnia 23.11.2020 r. do godz. 15.30.


Zapytanie dot. dostaw artykułów spożywczych -WYBÓR WYKONAWCY

06.11.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. dokonało wyboru Dostawcy w celu dostawy artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Kierunek -> BIZNES” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05.Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.


Zapytanie dotyczące dostawy zestawów piśmienniczych - WYBÓR

05.11.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. dokonało wyboru Dostawcy w celu dostawy zestawów piśmienniczych dla uczestników Projektu „Kierunek -> BIZNES” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05.Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.


DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA UCZESTNIKÓW

03.11.2020

Informujemy o rozpoczęciu procedury wyboru dostawcy zestawów piśmienniczych dla uczestników projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

02.11.2020

Informujemy o rozpoczęciu procedury wyboru dostawcy artykułów spożywczych dla uczestników projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


NOWES - IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

30.10.2020

Ogłaszamy IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE DOTACYJNE

29.10.2020

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE

29.10.2020

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.