Pomorski Gryf Gospodarczy - zgłoszenia do nagrody

15.03.2017

O Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy walczą liderzy pomorskiej przedsiębiorczości. Do konkursu firmy mogą zgłaszać się do 10 kwietnia 2017 r. Udział jest bezpłatny.


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KIERUNEK-BIZNES

13.03.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Kierunek – BIZNES!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.


Zaproszenie do udziału w warsztatach - Program HORYZONT 2020

09.03.2017

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w „Warsztatach Instrumentu INNOSUP-01-2016-2017 dla klastrów – Program HORYZONT 2020 w synergii z programami operacyjnymi”.


Wyniki oceny merytorycznej - „KIERUNEK BIZNES"

03.03.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – BIZNES!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

28.02.2017

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych z walidacją i certyfikacją w ramach projektu „Kierunek – Praca!” opublikowanego na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego dn. 10.02.2017 r., poniżej prezentujemy informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.


Raport PARP o stanie sektora MSP

20.02.2017

Ukazał się najnowszy raport wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości odnośnie stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


ZAPYTANIE OFERTOWE

10.02.2017

Szanowni Państwo,

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych z walidacją i certyfikacją w ramach projektu „Kierunek – Praca!”

 


Warsztaty Tworzenia Biznesplanu

23.01.2017

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na Warsztaty Tworzenia Biznesplanu.


Bezzwrotne dotacje na założenie firmy!

23.01.2017

UWAGA! Jeszcze do 17 lutego br. można ubiegać się o bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności.


Um. Oper. – Reporęczenie nr 1.3/2012/FPJWP/2/094/NL/PFR/008

12.01.2017

W dniu 16 grudnia 2016 roku Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w Dzierzgoniu,
reprezentowane przez  Prezesa Zarządu Leszka Sarnowskiego  oraz Wiceprezes Edytę Jacaszek  podpisało z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.  jako Menadżerem:

- Umowę  Operacyjną – Reporęczenie, Obszary Słabe Strukturalnie,  kwota przeznaczona na poręczenia – 3.750.000 zł