POŻYCZKI DLA FIRM

01.09.2017

Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do składania wniosków o preferencyjną pożyczkę na rozwój firmy.


Spotkanie informacyjne - Pomorski Broker Exportowy

29.08.2017

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi grantowemu.


Nabór wniosków do projektu grantowego

29.08.2017
Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Bezpłatne szkolenia językowe lub komputerowe

29.08.2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia językowe lub komputerowe dla mieszkańców województwa pomorskiego.
Więcej informacji na temat szkoleń pod nr tel. 55 276 25 70 lub osobiście w siedzibie RTI S.A. przy ul. Wojska Polskiego 3.


Nowe środki dla przedsiębiorców

Nowe środki dla przedsiębiorców

28.08.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne podpisało umowę z Pomorskim Funduszem Rozwoju S.A. na nowe środki finansowe dla przedsiębiorców. Towarzystwo pozyskało 5,2 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla firm działających na terenie województwa pomorskiego.


Apel o pomoc

18.08.2017

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się z apelem do  przedsiębiorców, samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli województwa pomorskiego o pomoc osobom poszkodowanym w nawałnicy, która nawiedziła nasz region w dniach 11-12. 08.


Warsztaty przedsiębiorczych kobiet

12.07.2017

W sobotę, 29 lipca 2017 r. w Olivia Sky Club w kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku szwajcarska organizacja non-profit Trestle Group Foundation przeprowadzi bezpłatne, całodniowe warsztaty przedsiębiorczości dla kobiet.


Powództwo oddalone jako bezzasadne

Powództwo oddalone jako bezzasadne

14.06.2017

Pragniemy poinformować, iż powództwo o przywrócenie do pracy i zasądzenie odszkodowania w wysokości 234 634,17 zł wniesione przez Jolantę Szewczun przeciwko Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu zostało w dniu wczorajszym, tj. 13.06.2017 r. ODDALONE w całości jako BEZZASADNE przez Sąd Rejonowy w Malborku, IV Wydział Pracy.


Seminarium - Ochrona software w IP – od teorii do praktyki

12.06.2017

Grupa JWP wraz z Agencją Rozwoju Pomorza,  serdecznie zapraszają 14 czerwca na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona software w IP – od teorii do praktyki".


Podstawowe Wsparcie Pomostowe

05.06.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.