NOWES - IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

30.10.2020

Ogłaszamy IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE DOTACYJNE

29.10.2020

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE

29.10.2020

Informujemy o zakończeniu procedury oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie dotyczące usług szkoleniowych - WYBÓR WYKONAWCY

23.10.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. dokonało wyboru Wykonawcy w celu przeprowadzenia szkoleń dla pierwszej grupy uczestników Projektu „Kierunek -> BIZNES” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05.Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE

16.10.2020

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – WSPARCIE DOTACYJNE

16.10.2020

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach projektu „Kierunek –> BIZNES”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa , Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe dotyczące usług szkoleniowych

15.10.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje Wykonawcy w celu przeprowadzenia szkoleń dla pierwszej grupy uczestników Projektu „Kierunek -> BIZNES” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05.Zatrudnienie, Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.


Oferta pracy na stanowisku ANIMATORA NOWES

14.10.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w związku z rozwojem projektu poszukuje pracownika na stanowisko animatora.


NOWES - zamówienia usługi nocleg z wyżywieniem na szkolenia

25.09.2020

Zapytanie ofertowe nr 21/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi nocleg z wyżywieniem na szkolenia wyjazdowe


NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE

15.09.2020

W dniu 16 września br. rozpoczynamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Kierunek –> BIZNES”.
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.