UWAGA – UCZESTNICY PROJEKTU „KIERUNEK - BIZNES!”

17.10.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ogłasza NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE dla uczestników projektu pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oświadczenie Prezesa RTI S.A. w sprawie sporu z J.Szewczun

04.10.2018

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi informacjami dotyczącymi sporu pomiędzy Panią Jolantą Szewczun a Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. zamieszczamy oficjalny komentarz Prezesa Zarządu RTI S.A. oraz skan wezwania do zapłaty.


Międzynarodowa konferencja „Everywhere International SMEs”

01.10.2018

O nowych możliwościach dla rozwoju eksportu mikro, małych i średnich firm, o współpracy międzynarodowej w celu powstania nowych polityk proeksportowych, a także o wsparciu  unijnym dla firm w kolejnych latach będzie można usłyszeć podczas konferencji z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Konferencja  odbędzie się 16 października br. w godz. 10.00 – 14.00 w Dworze Artusa w Gdańsku.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

24.07.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475) oraz nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 02.07.2018 r. na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (www.rti.dzierzgon.com.pl) o otwartym naborze Partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 ogłoszonego przez Instytucja Zarządzająca RPO WP - Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera


Działajmy razem - zaproszenie do udziału w projekcie

20.07.2018

Zapraszamy młodzież w wieku 13 – 18 lat do udziału w projekcie „Działajmy razem”. Celem działania, realizowanego w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich a wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności jest podniesienie aktywności obywatelskiej i udziału w życiu publicznym młodzieży zamieszkującej Miasto i Gminę Dzierzgoń.


Informacja o wyborze oferty

03.07.2018

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych, artykułów spożywczych, artykułów cheminczych oraz materiałów eksploatacyjnych.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

02.07.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnerów spośród podmiotów wymienionych w katalogu beneficjentów określonym w RPO WP 2014-2020,  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP - Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej.


Zapytania ofertowe

20.06.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza do składania ofert na dostawy artykułów biurowych,  eksploatacyjnych, spożywczych oraz chemicznych.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

11.06.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie realizowanym w ramach konkursu nr POWR.01.04.00‐IP‐03‐00‐001/18 ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”.


„Czas na nowe kwalifikacje”

11.06.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A jako partner P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Czas na nowe kwalifikacje”


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.